Saturday, June 20, 2009

फरक

भमराहरु फुल चुस्न
तिज उघारदै उडछन्

किराहरु फुल कुहाउन
अन्तराष्टिय कोठीहरमा पुग्दछन्

फरक
भमराहरु क्षितिज चुम्दै
नवयुग जन्माउदै जान्छन्

किराहरु फुल कुहिसक्दा
आफै मरेर जान्छन् ।