Monday, February 21, 2011

तिमी

तिमी पागल भएकी छौ
अहँ म मान्दिन
किनकी
म तिम्रौ भरमा बाँचिरहेको छु

तिमी घायल भएकी छौ
अहँ म मान्दिन
किनकी
म तिम्रौ पिडामा हाँसिरहेको छु

तिमी करुप भएकी छौ
अहँ म मान्दिन
किनकी
म तिम्रौ सन्दरतामा अझिरहेको छु

तिमी बलात्कृत भएकी छौ
अहँ म मान्दिन
किनकी
म तिम्रौ निम्ती यौवन जोगाइरहेको छु

तिमी पागल भएकी छौ
तिमी घायल भएकी छौ
तिमी करुप भएकी छौ
तिमी बलात्कृत भएकी छौ
तिमी
तिमी ए! राष्ट्रियता
सवाङ्घ नाङगो भएकी छौ

No comments:

Post a Comment